Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ


Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
  • Αλλαγή Διεύθυνση Κατοικίας
  • Αλλαγή Ταυτότητας-Διαβατηρίου
  • Δήλωση Γάμου
  • Δήλωση Λήξης Γάμου
  • Δήλωση Διάστασης
  • Δήλωση Κληρονόμων Θανόντα
  • Απόδοση ΑΦΜ
  • Έκδοση Κλειδαρίθμου