Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για την λύση του Γάμου σας στην εφορία


20 

Διαζευκτήριον: *
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με την Λύση: *
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης: *
ΑΦΜ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ: *
ΑΦΜ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ: *
ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ): *