Διαχείριση Αρχείων


ΕΦΟΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΟΥ

Το νέο έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου της ΑΑΔΕ

ΕΦΟΡΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ

Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων

ΕΦΟΡΙΑ-ΕΝΑΡΞΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης

ΕΦΟΡΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Το νέο έντυπο Α100 για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής σε περίπτωση που δεν μπορεί να βγει ηλεκτρονικά

ΟΑΕΔ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΑΕΔ