Σύνταξη και Υποβολή Πρότασης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 12/9/2022 - 3/10/2022, ώρα 15:00

Μάθε Περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Επιχορήγηση λογιστών και εταιριών λογιστικών υπηρεσιών για την ψηφιακή αναβάθμισή τους

Μάθε Περισσότερα

Οικονομική Ενίσχυση Επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Μάθε Περισσότερα

ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Γυμναστηρίων-Παιδότοπων λόγω COVID-19 χωρίς ποσοστά εκταμίευσης

Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Μάθε Περισσότερα

ΕΣΠΑ-Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Ενίσχυση των δικηγόρων για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα λοιπά

Μάθε Περισσότερα

(ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Έως 7% επιχορήγηση του τζίρου 2019 για την εστίαση

Εστίαση: Ενίσχυση έως 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση – Όλα τα μέτρα και τα κριτήρια

Μάθε Περισσότερα

Ενίσχυση 3000€ για ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής και κομμωτήρια

Δημοσιεύθηκε η απόφαση και η δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.

Μάθε Περισσότερα

(ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-SHOP ΕΩΣ 5.000€

ΕΣΠΑ: Επιδότηση για δημιουργία e-shop

Μάθε Περισσότερα

(ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)ΕΣΠΑ COVID-19 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.

Μάθε Περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ)

ΕΣΠΑ: Έως 5.000 ευρώ για θερμαντικά σώματα σε επιχειρηματίες της εστίασης

Μάθε Περισσότερα

ΟΑΕΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 3000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €.

Μάθε Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Προώθηση στην απασχόληση 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α΄κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 2.900.

Μάθε Περισσότερα