Διεκπεραιώνουμε όλη την διαδικασία για να δηλώσετε τον Γάμο σας στην Εφορία


20 

ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ: *
ΑΦΜ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ: *
ΑΦΜ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ: *
Ληξιαρχική πράξη Γάμου: *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ): *
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ): *