Η ιστοσελίδα www.accountingservices.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία ΑΠ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με την Αθήνα Αττικής GR η οποία συστήθηκε νόμιμα με τον διακριτικό τίτλο as accounting and tax services που εδρεύει στην Γαυγαμήλων 14 Ζωγράφου Αττικής.

Η χρήση της ιστοσελίδας της «as accounting and tax services (στο εξής «η εταιρία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. 

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία. Η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 

Επικοινωνία Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2107483394 , ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο as-co@accountant.com


ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS

Το ηλεκτρονικό κατάστημα as accounting & tax services κατά την ολοκλήρωση της αγοράς επεξεργάζεται τους προσωπικούς κωδικούς taxis ώστε να ολοκληρώσει την υπηρεσία.

Μετά το πέρας της υπηρεσίας οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα από την βάση δεδομένων μας.Σας αποστέλλετε και σχετικό μήνυμα εάν θέλετε να προβείτε σε αλλαγή κωδικού taxis με οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μόνο στην αγορά των ετήσιων πακέτων αποθηκεύουμε τους κωδικούς για την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών για την ετήσια συνδρομή που έχετε αγοράσει και μετά την λήξη της διαγράφονται σε περίπτωση που δεν προβείτε σε ανανέωση συνδρομής.
Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορείτε να αλλάζετε τους κωδικούς σας και στην ετήσια συνδρομή με γνώμονα την ενημέρωση από την μεριά σας για να προβούμε στην ολοκλήρωση της υπηρεσίας


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο τηλέφωνο διεύθυνση e-mail τα χρειαζόμαστε για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και όχι για διαφημιστικούς σκοπούς


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Επιστροφή χρημάτων μπορείτε να ζητήσετε στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια των αναγκών σας.Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της υπηρεσίας μετά την νόμιμη λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης σας επιστρέφουμε το διπλάσιο ποσό καταβολής και αναλαμβάνουμε την πληρωμή του προστίμου από την Δημόσια Αρχή


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 


Η αποστολή εγγράφων μπορεί να γίνουν με οποιονδήποτε τρόπο ζητήσετε, e-mail, ταχυδρομικώς, παραλαβή από το γραφείο μας.


ΦΟΡΟΙ


Όλες οι υπηρεσίες επιβαρύνονται με τους νόμιμους φόρους.Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών συνοδεύεται σε κάθε συναλλαγή σας.Για επαγγελματίες ισχύουν Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών όπου πρέπει να μας ενημερώσετε κατά την επικοινωνία μας διότι δεν υπάρχει επιλογή στο eshop μας