Προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 (ΛΗΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΔΗΛΩΣΗ Τ.Μ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ image
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΛΗΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

Δηλώστε τώρα τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας σας έως 3O Σεπτεμβρίου 2020 και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις.

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία μας πατώντας
εδώ