Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της αίτησης για την επιδότηση επιχειρηματικού δανείου στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7483394 και email: asgroupconsultants@gmail.com, ap.spyropoulos@gmail.com, as-co@accountant.com

Διαβάστε λεπτομέρειες του προγράμματος εδώ
ΓΕΦΥΡΑ 2 image