Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης μέσω τηλεδιάσκεψης

Επιλέξτε την  κατηγορία που ανήκετε παρακάτω και συμπληρώστε αν επιθυμείτε την υποβολή μέσω τηλεδιάσκεψης επιλέγοντας την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού μας