Χειρόγραφη Φορολογική Δήλωση Θανόντα.Οδηγίες και δικαιολογητικά


1 λεπτά ανάγνωσης

Ο φορολογούμενος που έχει αποβιώσει κατά το τρέχον έτος θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση χειρόγραφα στην εφορία όπου ανήκει από τους κληρονόμους στου

Παράδειγμα

Φορολογούμενος απεβίωσε τον Μάρτιο του 2021

Θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το έτος 2020 χειρόγραφα στην εφορία έως την 31/12/2021

Θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση 2021 χειρόγραφα στην εφορία έως την 31/12/2022

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την δήλωση είναι


  1. βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
  2. βεβαίωση τόκων από τράπεζα
  3. Βεβαίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών
  4. Χειρόγραφες αποδείξεις όπου απαιτούνται
  5. Πιστοποιητικά όπου απαιτούνται και συμπληρώνονται αντίστοιχοι κωδικοί

Η δήλωση αποστέλλεται με συστημένο φάκελο στην εφορία του Θανόντα από τον κληρονόμο ο οποίος; θα πρέπει να έχει δηλωθεί μετά τον Θάνατο
Δες εδώ την διαδικασία Δήλωση Θανάτου και εγγυτέρων συγγενών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης Θανόντα και την δήλωση κληρονόμων εγγυτέρων συγγενών στην εφορία

Πατήστε εδώ για να δείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία Δήλωσης Θανάτου στην εφορία

Πατήστε εδώ για να δείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία Δήλωσης Φορολογικής Θανόντα