2 λεπτά ανάγνωσης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΙ ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αναλυτικά όλοι οι σύνδεσμοι δημόσιων φορέων για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από ένα λογιστικό γραφείο


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

- ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΟΡΙΑ
- ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
- ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ MOZILLA FIREFOX)

- Ε9 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ
- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

- ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΑΣ
- ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

- ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΜΟΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)

- e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δ.Ο.Υ.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ