Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • Διακοπή Μέλους σε Εταιρία
  • Έναρξη Μέλους σε Εταιρία
  • Προσθήκη Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Αύξηση Κεφαλαίου Εταιριών