Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΦ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ