Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης


100 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: *
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)TAXIS ΕΙΚΟΝΑ: *
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρ: *
Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ: *
Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης: *
Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσ: *
ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: *
ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (TAXIS): *
ΕΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019: *
2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥ: *
2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥ: *
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020: *
ΙΒΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: *

Μάθε Περισσότερα


Οδηγίες

Πριν ολοκληρώσετε την διαδικασία δείτε εδώ αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος

Για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας θα πρέπει να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά που αναφέρουμε.
Κατεβάστε τα δικαιολογητικά από εδώ συμπληρώστε τα θεωρήστε τα  και επισυνάψτε τα

Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdfΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdf

Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.pdf

Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ.pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΜΕ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.doc

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 2107483394 ή στο email asgroupconsultants@gmail.com