Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.


150 

Εικόνα taxis (gsis.gr) Επιχείρησης : *
Εικόνα Taxis (gsis.gr) Μητρώου Εταίρων ή Φυσικού π: *
Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών ή Γενικό Πιστοποιητ: *
2019 Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού Ε4 και Συμπληρωματικ:
2018 Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού Ε4 και Συμπληρωματικ:
Συνοπτική Κατάσταση Μισθοδοσίας 2018:
Συνοπτική Κατάσταση Μισθοδοσίας 2019:
E3_2018: *
E3_2019: *
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ 2ου Τριμήνου 2019: *
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ 2ου Τριμήνου 2020: *
Εικόνα Οφειλών Taxis Οφειλές Εντός κ Εκτός Ρύθμιση: *
ΕΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018:
ΕΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α: *
ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ: *
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Β: *

Μάθε Περισσότερα


Οδηγίες για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας (Η υπηρεσία αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική χωρίς υποκαταστήματα εκτός Αττικής)

Η υπηρεσία αφορά μόνο επιχειρήσεις με απλογραφικά Βιβλία

Πριν ξεκινήσετε δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση εδώ

Τα απαιτούμενα αρχεία προς ανέβασμα είναι απαραίτητα για την δημιουργία φακέλου και αποστολή του φακέλου
Σε περίπτωση επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό δεν χρειάζεται να ανεβάσετε αρχείο στα πεδία Καταστάσεις Μισθοδοσίας ή Πίνακα Προσωπικού

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν να σφραγιστούν και να υπογραφούν από τον επιχειρηματία και σε περίπτωση Ομόρρυθμης Εταιρείας με διαχειριστές όλα τα μέλη από όλους.
Κατεβάστε τις υπεύθυνες δηλώσεις
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ A.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Β.pdf


Η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης

Η πληρωμή είναι οριστική και δεν υπάρχει πληρωμή στην κατάθεση φακέλου με ποσοστό επιχορήγησης

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

Έναρξη23/10/2020, ώρα 13:00

Λήξη: 20/11/2020, ώρα 15:00