Δωρεάν έλεγχος ΕΣΠΑ Εστίασης


Τηλ.Επικοινωνίας 2107483394 - email: asgroupconsultants@gmail.com

Συμπληρώστε τα πεδία που αναφέρουμε και σε λίγα λεπτά θα σας απαντήσουμε αν δικαιούστε την ενίσχυση και το ύψος της ενίσχυσης
Ο κύκλος εργασιών 2020 προστίθενται οι κωδικοί 312 των 12 περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία) ή των 4 περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Β΄  Κατηγορίας βιβλία)
*
*
*
*
*

Έχετε ήδη απαντήσει.

Μπορείτε να υποβάλετε αυτήν τη φόρμα μόνο μία φορά.