Διεκπεραιώνουμε όλη την διαδικασία για την απογραφή εργοδότη κοινών-επιχειρήσεων


40 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: *
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ : *
ΕΝΕΡΓΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ - Ε9 - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ: *
ΕΙΚΟΝΑ TAXIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: *
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: *
ΕΙΚΟΝΑ TAXIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗΤΡ: *
username taxis: *
password taxis: *

Μάθε Περισσότερα


Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική μας υπηρεσία