1 λεπτά ανάγνωσης
Δικαιολογητικά για την Απογραφή Εργοδότη στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
  1. ΕΝΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ Η Ε9 (ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ) Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
  2. ΕΙΚΟΝΑ TAXIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΔ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)
  3. ΕΙΚΟΝΑ TAXIS ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ)
  4. ΕΙΚΟΝΑ TAXIS ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ)
  5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ)
  6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
    Κατεβάστε το έντυπο

7.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

8.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΡΙΤΟΣ)

9.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ


Για την εξυπηρέτησή σας πατήστε εδώ