1 λεπτά ανάγνωσης
Επίδομα Μητρότητας ΕΦΚΑ και όλη η διαδικασία αναλυτικά

Η ασφαλισμένη μισθωτή θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση εντός έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία τοκετού, όπου θα αιτείται τη χορήγησή του μαζί με τα σχετικά  δικαιολογητικά στο τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που ανήκει. 

Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στην ασφαλισμένη μισθωτή του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτού είναι η ασφαλισμένη να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ή της πραγματικής ημέρας τοκετού και να μην εργάζονται κατά το χρόνο της επιδότησης. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στον εφκα είναι

  1. Αίτηση της ασφαλισμένης 
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο το όνομα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές το IBAN
  4. Βεβαίωση του εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης για όλο το χρονικό διάστημα επιδότησης των εκατόν δεκαεννέα (119) ημερών (πενήντα έξι (56) πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) μετά τον τοκετό)
  5. Βεβαίωση του μαιευτήρα γυναικολόγου από το ΠΕΔΥ ή συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ η κρατικού νοσοκομείου για την πιθανή ημερομηνία τοκετού ή την βεβαίωση πρόωρου τοκετού

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης πατώντας εδώ