5 λεπτά ανάγνωσης


Πατήστε εδώ και δείτε πως γίνεται η έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά μέσω aade.gov.gr


1) Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία πρέπει να βρείτε τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και εάν επιθυμείτε άλλες δευτερεύουσες (αναζητήστε τους αντιστοίχους ΚΑΔ εδώ


2) Για τη διαδικασία έναρξης εμπλέκονται ΕΦΚΑ τμήμα ΟΑΕΕ -Επιμελητήριο (ανάλογα Εμπορικό, Οικονομικό, κλπ) -Δ.Ο.Υ

3) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έδρα της επιχείρησης:

Α) Για την έναρξη σε δικό μας χώρο (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) χρειαζόμαστε το Ε9 σε 4 αντίγραφα .

Β) Χώρος ή δωμάτιο που ανήκει στην κυριότητα ή επικαρπία των γονέων και σας παραχωρείται δωρεάν χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή και των δυο αν το έχουν εξ ημισείας του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία αλλά και το Ε9 των γονέων (4 αντίγραφα).Για τη δωρεάν παραχώρηση χρειάζεται και το Ε1 του ιδιοκτήτη. Επίσης πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω TAXIS δήλωση δωρεάν παραχώρησης.

Γ) Για την έναρξη σε ενοικιαζόμενο χώρο χρειαζόμαστε μισθωτήριο και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής για τη δραστηριότητα του προηγούμενου ενοικιαστή, το ΑΦΜ και ότι το ακίνητο είναι κενό από....

4) Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ τμήμα ΟΑΕΕ:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητα.

2. Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε).

3. Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ.

4. Αν υπήρχε προηγούμενη ασφάλιση στο ΙΚΑ, συνήθως ζητείτε τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης.

5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται)

6. Λόγω της ένταξης των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ δεν απαιτείται πλέον η καταβολή το ποσού των 111,10 ευρώ.

Παίρνουμε βεβαίωση προεγγραφής από τον ΟΑΕΕ για την Εφορία.

5) Προεγγραφή στο Επιμελητήριο:

Πηγαίνουμε στο Επιμελητήριο που ανήκουμε (Εμπορικό, Επαγγελματικό, Οικονομικό κτλ) για προσωρινή εγγραφή. Το μόνο που χρειάζεται είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο της και μια αίτηση -δήλωση που συμπληρώνουμε εκεί.

Παίρνουμε βεβαίωση προεγγραφής από το Επιμελητήριο για την Εφορία.

6) Έναρξη στην εφορία:

Πάμε στην αρμόδια ΔΟΥ στο Τμήμα Μητρώου μαζί με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και συμπληρώνουμε τα έντυπα Μ1 αν έχουμε αλλαγές στα στοιχεία μας και το Μ2 (μπορείτε να το βρείτε εδώ) όπου συμπληρώνουμε το ΚΑΔ ή τους ΚΑΔ του επαγγέλματος .

Πάμε στον επόπτη έλεγχου και μας ορίζει υπεύθυνο ελεγκτή χώρου για να γίνει αυτοψία στον επαγγελματικό μας χώρο εάν αυτό απαιτείται.

Ο ελεγκτής θα μας δώσει βεβαίωση με την οποία θα πάμε στο Μητρώο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ

2. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο

3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητα.

4. Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε).

5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται).

Παίρνουμε βεβαίωση Έναρξης από την Εφορία.

7) Οριστική Εγγραφή στο Επιμελητήριο:

Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία και ένα χρηματικό ποσό για την συνδρομή σας ανάλογα το Επιμελητήριο (χρήσιμο θα ήταν να το ρωτήσετε κατά την επίσκεψη σας για την προεγγραφή).

8) Οριστική Εγγραφή στον ΕΦΚΑ τμήμα ΟΑΕΕ:

Η εγγραφή μετά στον ΟΑΕΕ γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία και παίρνετε τη βεβαίωση εγγραφής.

Τέλος θα χρειαστείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση, δραστηριότητα, ΔΟΥ, τηλέφωνο).

Επίσης βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και τα απαραίτητα μπλοκ αποδείξεων (Απόδειξης Παροχής υπηρεσιών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξης Λιανικής, Δελτίο Αποστολής κλπ).

Σημειώνουμε ότι η θεώρηση βιβλίων και Στοιχείων έχει καταργηθεί από 01/01/2014.

Επίσης αν χρειάζεται ταμειακή μηχανή θα πρέπει να δηλωθεί στο ΤAXIS η λειτουργία της.