1 λεπτά ανάγνωσης
Μεταβίβαση αυτοκινήτου θανόντα σε κληρονόμο

Όταν ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος αποβιώσει τότε το όχημα αποτελεί μέρος μιας κληρονομιάς, που οι νόμιμοι κληρονόμοι θα πρέπει είτε να την αποδεχθούν είτε να την αποποιηθούν.
Όταν οι κληρονόμοι αποδεχθούν την κληρονομιά του αυτοκινήτου, τότε η άδεια κυκλοφορίας αλλάζει και αναγράφει πλέον το νέο ιδιοκτήτη. 

Παράλληλα, εκδίδεται και νέα ασφαλιστική κάλυψη με νέο ονοματεπώνυμο λήπτη και ασφαλισμένου. Για να μεταβιβαστεί το αυτοκίνητο που κληρονομήσατε στο όνομα σας και να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στα στοιχεία σας θα πρέπει να συγκεντρώσετε συγκεκριμένα δικαιολογητικά και να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες.


ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ.ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα Ευρωπαίου Πολίτη.

2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Βεβαίωση της Εφορίας ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν (αποδοχή κληρονομιάς). Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν.

4. Άρση παρακράτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ”.

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του.

6. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει, για όχημα δηλαδή ηλικίας άνω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής.

7. Παράβολο το οποίο ανέρχεται σε 75 ευρώ για ΙΧ αυτοκίνητο και 9 ευρώ για μοτοσυκλέτα.

Αφού συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά στη συνέχεια ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Οι κληρονόμοι τυπώνουν την Αίτηση Μεταβίβασης Λόγω Κληρονομιάς και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, καθώς και τον αριθμό του οχήματος.

-Οι κληρονόμοι τυπώνουν την εξουσιοδότηση και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους

-Οι κληρονόμοι πηγαίνουν στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής τους με τις αιτήσεις και τις εξουσιοδοτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής και εκεί ολοκληρώνεται η μεταβίβαση.

Σημειώνεται ότι πλέον οι εξουσιοδοτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr

ΠΗΓΗ:newsbeast.gr