Ενίσχυση 3000€ για ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής και κομμωτήρια

Παράταση αιτήσεων έως 25.5.2021 για την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020


Δείτε τους όρους και τα επιλέξιμα ΚΑΔ εδώ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησής σας στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 210-7483394  210-7718913 

email: asgroupconsultants@gmail.com