Ενίσχυση 3000€ για ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής και κομμωτήρια


Ενίσχυση 3000€ για ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής και κομμωτήρια

Δείτε τους όρους και τα επιλέξιμα ΚΑΔ εδώ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησής σας στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 210-7483394  210-7718913 

email: asgroupconsultants@gmail.com