5 λεπτά ανάγνωσης
05 Apr
05Apr

Μια ακόμη πλατφόρμα η οποία αυτή τη φορά θα λειτουργήσει στο Taxis και θα δημιουργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα "εγκαινιαστεί" μέσα στα επόμενα 24ωρα. Θα αφορά στην υποβολή αιτήσεων από έως και 750.000 αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες όπως επίσης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων –ανεξαρτήτως νομικής μορφής- που απασχολούν έως και 5 άτομα προσωπικό.


Μέσω της εφαρμογής και η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών θα μπορεί να αιτηθεί για τη χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ. Θα εξαιρεθούν μόνο οι επιστήμονες οι οποίοι –προς το παρόν- δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια τηλε-εκπαίδευσης.

Πριν το άνοιγμα της πλατφόρμας, θα προηγηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης και στους αυτοαπασχολούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

1. Και για τους αυτοαπασχολούμενους, η αποζημίωση των 800 ευρώ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών ενώ ο έχει ανακοινωθεί ότι η καταβολή θα γίνει μέσα στον Απρίλιο.

2. Δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής. Θα εξαιρούνται μόνο οι ανώνυμες εταιρείες.

3. Θα υπάρχει "κόφτης" με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Δηλαδή, το επίδομα θα δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό.

4. Δεν θα καταβληθεί επίδομα 800 ευρώ σε όσους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

5. Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Δηλαδή, σε μια ομόρρυθμη εταιρεία, ή σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία, δεν θα δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ για κάθε εταίρο χωριστά αλλά μια φορά στο όνομα της επιχείρησης ανεξαρτήτως αν η ΟΕ, η ΕΕ και η ΙΚΕ έχουν περισσότερους από έναν εταίρους ή μετόχους.

6. Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 ευρώ η οποία επίσης θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο με το ποσό των 400 ευρώ να δίνεται προκαταβολικά.

Οι δικαιούχοι για σεμινάρια, είναι οι εξής:

69.10 Νομικές δραστηριότητες

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής. τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10 Προσχολική εκπαίδευση

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τα συναρμόδια υπουργεία, είναι το τι γίνεται με τις περιπτώσεις διπλής ιδιότητας. Δηλαδή, με το πώς θα διασφαλιστεί ότι ένας μισθωτός σε μια επιχείρηση που είναι ταυτόχρονα και ομόρρυθμος εταίρος σε μια επιχείρηση ή ένας μισθωτός που είναι ταυτόχρονα και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα εισπράξουν την έκτακτη ενίσχυση επί δύο.

Το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ώστε αν εντοπιστούν διπλές αιτήσεις η μία από τις δύο επιδοτήσεις ακόμη και αν καταβληθεί, να αναζητηθεί στο μέλλον ύστερα από έλεγχο ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.