5 λεπτά ανάγνωσης
22 Mar
22Mar

Τεράστιο θέμα έχει προκύψει το τελευταίο 24ωρο μετά την δημοσίευση της απόφασης για τους ΚΑΔ που πλήττονται. Διότι η απόφαση που έρχεται ως συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προϋποθέτει αναστολής εργασίας για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που πλήττεται ΜΟΝΟ ο κύριος ΚΑΔ τους.

Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο θέμα δεν χρίζει ερμηνείας από εργασιακούς συμβούλους, ωστόσο εμμέσως επηρεάζει την εργατική επιδότηση και για αυτό τον λόγο, επέλεξα να το αναδείξω και πάλι.

Παρότι τελικά όλες οι εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργών ανέφεραν ότι θα ενταχθούν όσες επιχειρήσεις πλήττονται με μείωση τζίρου, τελικά η διασύνδεση ΜΟΝΟ με τον κύριο ΚΑΔ μπορεί να φέρει:

  • ακυρότητα της αναστολής εργασίας χιλιάδων εργαζομένων που δεν θα λάβουν την επιδότηση των 800€
  • μη ένταξη αυτών των εργαζομένων στα ευεργετικά μέτρα όπως π.χ. αναστολή πληρωμής φόρων και δανείων
  • μη ένταξη των επιχειρήσεων στα ευεργετικά μέτρα όπως π.χ. δόσεις δανείων, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους κ.λ.π.

Συγκεκριμένα η απόφαση Α.1053/2020«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφέρει ότι:

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Το μείζον αυτό πρόβλημα, προέβαλε πρώτη η επιστημονική ομάδα του www.e-forologia.gr και η EpsilonNet ύστερα από εκατοντάδες ερωτήματα μελών της κοινότητάς μας.

Όπως πολύ ορθά ανέφερε με χθεσινοβραδινή επιστολή της η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., στους αρμόδιους υπουργούς:

Στον κατάλογο των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου διότι πλήττονται σημαντικά και δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, να περιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν έχουν δηλώσει τον ΚΑΔ ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα (και τούτο διότι, λόγω αναντιστοιχίας του μητρώου με την πραγματικότητα του αντίστοιχου τζίρου).


Παραδείγματα:

Έστω επισιτιστικό κατάστημα που έχει 2 ΚΑΔ. Ο ένας είναι για delivery/takeaway και ο άλλος για τα τραπεζοκαθίσματα αλλά κατά την έναρξη της έβαλε ως κύριο ΚΑΔ αυτόν για το delivery. Δεν θα δικαιούνται επιδότησης οι εργαζόμενοι και δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων και η εταιρεία.

Έστω εταιρεία που έχει 2 δραστηριότητες όπως π.χ. το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο χρωμάτων αλλά ως κύριος ΚΑΔ δηλώθηκε αυτός με το χονδρικό εμπόριο σημαίνει ότι δεν υπάρχει δικαίωμα επιδότησης και ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Δεν θα δικαιούνται επιδότησης οι εργαζόμενοι και δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων και η εταιρεία.

Εταιρεία διαφημιστική η οποία παράλληλα διοργανώνει και εκθέσεις και μάλιστα το κυριότερο έσοδό της είναι από αυτή τη δραστηριότητα, δήλωσε ως κύριο ΚΑΔ αυτός που αναφέρεται στις διαφημιστικές υπηρεσίες. Δεν θα δικαιούνται επιδότησης οι εργαζόμενοι και δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων και η εταιρεία.

Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν σε εκατοντάδες περιπτώσεις

Πρέπει ΑΜΕΣΑ να δώσει λύση το Υπουργείο Οικονομικών είτε ανάλογα με τη μείωση τζίρου της επιχείρησης (όπως άλλωστε ανέφεραν στις εξαγγελίες τους οι αρμόδιοι υπουργοί), είτε συνδέοντας την αναστολή με το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων, είτε – σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο – να επιτρέψει το δικαίωμα επιδότησης και για δευτερεύοντες ΚΑΔ.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.