3 λεπτά ανάγνωσης
28 Mar
28Mar

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου

Με την Αριθμ. Δ.15/Δ/οικ.13412/327/27-3-2020 προβλέπεται η παράταση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολουμένους. 

Συγκεκριμένα, για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη απόφαση, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι προαναφερόμενες εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020.

Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη απόφαση, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.

Παρατίθεται πίνακας των ΚΑΔ που πλήττονται και εντάσσονται στο μέτρο στήριξης.

Συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο ΚΑΔ 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1 ).

Σημειώνεται για τους παρατιθέμενους ΚΑΔ ότι:

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.