2 λεπτά ανάγνωσης
27 Mar
27Mar

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3 νέες αποφάσεις του  του Υπ.Οικονομικών.


Με την απόφαση  Α.1061/2020 Παρατείνονται οι προθεσμί­ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται.


Με την απόφαση  Α.1062/2020 τροποποιείται η Α.1053/2020, ενώ με την απόφαση Α.1063/2020 τροποποιείται η Α.1054/2020.Το κοινό χαρακτηριστικό των νέων αποφάσεων του υπ. Οικονομικών, είναι ότι οι παρατάσεις που προβλέπουν αφορούν πλέον όχι μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ στη λίστα με τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά  και αυτές των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.


Εκτός από αυτή τη σημαντική αλλαγή τροποποιήθηκε και η λίστα των ΚΑΔ, στην οποία ορισμένοι τριτοβάθμιοι και τεταρτοβάθμιοι ΚΑΔ αντικαταστάθηκαν από του αντίστοιχους δευτεροβάθμιους.


Τέλος, διορθώθηκε και ο ΚΑΔ των λογιστών. 

Οι μεταβολές στους ΚΑΔ είναι αναλυτικά οι ακόλουθες :

Οι ΚΑΔ     

69202    Λογιστικές υπηρεσίες

69203    Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

69204    Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

Αντικαταστάθηκαν με 

69.20    Δραστηριότητες Λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 27/03/2020ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.