6 λεπτά ανάγνωσης
23 Mar
23Mar

Τρία "πακέτα" στήριξης ανά αντίστοιχη κατηγορία πληττόμενης από τον κορονοϊό επιχείρησης προβλέπουν οι έως τώρα εξαγγελίες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στις εργασιακές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Από το σύνολο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί (αναστολή πληρωμών προς τα ταμεία, έκτακτη ενίσχυση  800 ευρώ προς τους επιχειρηματίες και το προσωπικό τους κλπ.) μπορούν, χωρίς όρους, να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν με κυβερνητική απόφαση.

Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί αλλά δεν έχουν κλείσει μπορούν να επωφεληθούν, υπό όρους, από τα ανακοινωθέντα, μέτρα (πχ ο "έκτακτος μισθός" των 800 ευρώ μπορεί να δοθεί εφόσον ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου).

Τέλος, οι επιχειρηματίες που δεν έχουν πληγεί μπορούν, παρόλα αυτά, να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ, αλλά δεν μπορούν  να προβούν σε αναστολές πληρωμών, ούτε σε "υποκατάσταση" της αμοιβής των εργαζομένων τους από τον ''έκτακτο μισθό".

Πιο αναλυτικά:

1. Το πρώτο "πακέτο" μέτρων αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση (πχ καφέ, εστιατόρια, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ξενοδοχεία κλ).

Αυτό προβλέπει:

- τη μη καταβολή εισφορών για το προσωπικό τους, καθώς αυτές θα καλύπτονται με δαπάνη του δημοσίου.

· την καταβολή  από το κράτος  "έκτακτου μισθού" 800 ευρώ σε όλο το προσωπικό τους, το οποίο θα καλύπτει την περίοδο έως τις 30 Απριλίου. Σχετικές δηλώσεις για αυτό πρέπει να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Εργασίας έως τέλος του τρέχοντος μηνός. Ο μισθός αυτός θα δοθεί έως 10 Απριλίου.

· Την ενίσχυση αυτή των 800 ευρώ δικαιούνται και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες.

· την αναστολή, για τρεις μήνες, της υποχρέωσης των εργοδοτών αυτών περί καταβολής των εισφορών για την αυτασφάλιση τους (υπέρ του τέως ΟΑΕΕ, τέως ΕΤΑΑ) για το μήνα Φεβρουάριο 2020.

Όρος για την ισχύ όλων των παραπάνω είναι η μη απόλυση προσωπικού.

2. Το δεύτερο "πακέτο" αφορά στις επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση, αλλά έχουν πληγεί από την τρέχουσα οικονομική κρίση λόγω κορονοϊού. 

Το "πακέτο" αυτό προβλέπει, όπως και το προαναφερθέν (σ.σ. πρώτο):

- δυνατότητα τρίμηνης αναστολής καταβολής των εισφορών των επιχειρηματιών για τη δική τους ασφάλιση (υπέρ του τέως ΟΑΕΕ, τέως ΕΤΑΑ) για το μήνα Φεβρουάριο 2020.

· πως σε ολόκληρο το προσωπικό ή σε μερίδα του προσωπικού αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να δοθεί από το κράτος ο "έκτακτος μισθός" 800 ευρώ. Σχετικές δηλώσεις για αυτό πρέπει να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Εργασίας έως τέλος του τρέχοντος μηνός. Ο μισθός αυτός θα δοθεί έως 10 Απριλίου.

Προϋπόθεση, όμως, γι’ αυτό είναι να τεθεί το προσωπικό  (είτε το σύνολο του ή ένα μέρος αυτού) σε κατάσταση αναστολής της σύμβασης εργασίας του για ένα μήνα, δηλαδή για τον Απρίλιο. Για όποιον εργαζόμενο μίας επιχείρησης τεθεί σε κατάσταση αναστολής σύμβασης, θα καλυφθούν από το δημόσιο οι εισφορές του. Για όποιον εργαζόμενο μίας επιχείρησης υπάρξει εξαίρεση από την κατάσταση αναστολής σύμβασης (δηλ. συνεχίσει να ισχύει κανονικά  η σύμβασή του), θα πρέπει να γίνει κανονικά η καταβολή της μισθοδοσίας του.

·  τη  δυνατότητα αναστολής των υποχρεώσεων τους προς τα ταμεία, τόσο των τρεχουσών (για το προσωπικό τους και για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων), όσο και των ληξιπροθέσμων  (σ.σ. αναστολή καταβολής δόσεων ρυθμίσεων). 

· την παροχή ενίσχυσης 800 ευρώ για το μήνα Απρίλιο για τους ίδιους τους επιχειρηματίες.

Εξάλλου οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν, παράλληλα, να κάνουν χρήση άλλων έκτακτων και προσωρινών  μέτρων τα οποία έχει προβλέψει η κυβέρνηση, όπως η λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας (δηλ. με το 50% του συνόλου για έως 2 εβδομάδες ανά μήνα), η δυνατότητα μεταφοράς υπαλλήλων στα πλαίσια του ίδιου ομίλου, η τροποποίηση του ωραρίου κλπ.

Όρος για την ισχύ όλων παραπάνω είναι η μη απόλυση προσωπικού.

3.  Το "τρίτο" πακέτο αφορά επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν επλήγησαν από την τρέχουσα κρίση.

Αυτό προβλέπει μόνο την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 800 ευρώ στους ίδιους, καθώς σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες "όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι και οι επιτηδευματίες" το δικαιούνται.

Ωστόσο, δεν δικαιούται αυτή η κατηγορία των επιχειρηματιών την τρίμηνη αναστολή καταβολής εισφορών για τη δική τους ασφάλιση και την αναστολή καταβολής εισφορών για το προσωπικό τους.

Παράλληλα, το προσωπικό τους δεν δικαιούται τον "έκτακτο μισθό" των 800 ευρώ.

Ωστόσο, οι  επιχειρήσεις αυτές μπορούν  να κάνουν χρήση άλλων έκτακτων και προσωρινών  μέτρων τα οποία έχει προβλέψει η κυβέρνηση, όπως η λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας (δηλ. με το 50% του συνόλου  για έως 2 εβδομάδας ανά μήνα), η δυνατότητα μεταφοράς υπαλλήλων στα πλαίσια του ίδιου ομίλου, η τροποποίηση του ωραρίου κλπ.

ΠΗΓΗ: capital.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.