2 λεπτά ανάγνωσης
26 May
26May

Τα επιδόματα αυτά, ωστόσο το εν λόγω ποσά μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά στους κωδικούς 429-430 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά που θα χορηγήσουν στους δικαιούχους οι φορείς που καταβάλλουν τις εν λόγω παροχές.


Κατόπιν τούτου, και ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσε νέο δελτίο τύπου στις 15.05.2020 ανακοινώνοντας ότι «όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση περί των καταβληθέντων ποσών για κάθε νόμιμη χρήση, μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής τους». Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επικοινωνούν με τα Κέντρα Κοινότητας με κάθε πρόσφορο μέσο, στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου ΑμεΑ. Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/kentra-koinotitas/ υπάρχουν οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των κέντρων κοινότητας της χώρας. Επειδή διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν εκεί συγκεντρωμένες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΚ (οι οποίες ωστόσο υπάρχουν στην ιστοσελίδα κάθε ΚΚ στο διαδίκτυο), επικοινωνήσαμε με τον ΟΠΕΚΑ ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι συγκεντρώνονται άμεσα τα emails όλων των ΚΚ και θα συμπληρωθεί ο σχετικός πίνακας το ταχύτερο δυνατόν (εντός ολίγων ημερών).


Με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, ο ΣτΠ θεωρεί ότι δεν υφίσταται περαιτέρω πεδίο διαμεσολάβησης επί της αναφοράς σας, η οποία τίθεται στο αρχείο μας. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.