1 λεπτά ανάγνωσης
21 Dec
21Dec

Από 21/12/2020 δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους-μη-μισθωτούς, να εκδίδουν βεβαίωση επανεγγραφής στον εφκα για το ατομικό τους επάγγελμα.

Οδηγίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ

Πατήστε εδώ και συνδεθείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία δεν αφορά για μέλη εταιρειών και λοιπά

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.