ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε. Ε.Ε.


70 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: *

Μάθε Περισσότερα


Το company πρόγραμμα απευθύνεται σε Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες

*Η τιμή αφορά τον πρώτο μήνα χρέωσης.Οι επόμενες χρεώσεις γίνονται απευθείας στο λογιστήριο μας με μετρητά η κάρτα.
*Εταιρεία με υπαλλήλους οι τιμές προσαρμόζονται αναλόγως. Παρακαλώ επιλέξτε τον αριθμό των υπαλλήλων σας.

Περιλαμβάνει

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων κατά Ε.Λ.Π. (Απλογραφικά)
  • Μηνιαία ενημέρωση πορείας εσόδων-εξόδων
  • Ενημέρωση Φ.Π.Α. (Μηνιαία)
  • Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)
  • Φορολογική δήλωση Ν και Ε3 (έτους)
  • Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας
  • Τήρηση εργατικής νομοθεσίας
  • Λοιπές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εταίρων