ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ι.Κ.Ε. Α.Ε. Ε.Π.Ε.


550 
 • Αποστολή: 
 • Πολιτική Επιστροφών: Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων άμεσα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: *

Μάθε Περισσότερα


Το company πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρείες Ι.Κ.Ε. Α.Ε. Ε.Π.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

*Η τιμή αφορά τον πρώτο μήνα χρέωσης.Οι επόμενες χρεώσεις γίνονται απευθείας στο λογιστήριο μας με μετρητά η κάρτα.
*Εταιρεία με υπαλλήλους οι τιμές προσαρμόζονται αναλόγως. Παρακαλώ επιλέξτε τον αριθμό των υπαλλήλων σας.

Περιλαμβάνει

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων κατά Ε.Λ.Π. (Διπλογραφικά)
 • Μηνιαία ενημέρωση πορείας εσόδων-εξόδων
 • Ενημέρωση Φ.Π.Α. (Μηνιαία)
 • Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)
 • Φορολογική δήλωση Ν και Ε3 (έτους)
 • Ισολογισμούς έτους
 • Αποτελέσματα χρήσεων
 • Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
 • Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας
 • Τήρηση εργατικής νομοθεσίας
 • Λοιπές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εταίρων