Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Πρωτοδικείο


10 

username taxis: *
password taxis: *
Επιλέξτε Πρωτοδικείο: *
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ: *

Μάθε Περισσότερα


Οι κωδικοί taxis ενός κληρονόμου είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Πρέπει να επισυνάψετε στο αντίστοιχο πεδίο)
  • Επιλογή Πρωτοδικείου

    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ