Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από τα κεπ της περιοχή σας χωρίς φυσική παρουσία


10 

username taxis (ΑΙΤΟΥΝΤΑ): *
password taxis (ΑΙΤΟΥΝΤΑ): *
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΚΕΠ (ΠΕΡΙΟΧΗ): *
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑΝΟΝΤΟΣ: *
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤ. ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΗΜ/ΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ/ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: *
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: *
ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΗΜΟΤΗΣ: *

Μάθε Περισσότερα


Τα πεδία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τα στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της αίτησης διαγράφονται και δεν αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων  μας για λόγους προσωπικών δεδομένων