Αναλαμβάνουμε την αίτηση απόκτησης κλειδαρίθμου και για την δημιουργία κωδικών taxisnet


15 

ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ: *
ΑΦΜ: *
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ: *
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: *
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: *

Μάθε Περισσότερα


Αίτηση Κλειδαρίθμου στην εφορία που ανήκετε

Προσοχή τα πεδία προς συμπλήρωση είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μετά την υποβολή της αίτησης ο φορολογούμενος θα πρέπει να επισκεφτεί την εφορία με την ταυτότητά του για την παραλαβή του.Το γραφείο μας θα ενημερωθεί αυτόματα κατά την παραλαβή του

Στην συνέχεια εκδίδονται κωδικοί taxisnet οι οποίοι είναι εμπιστευτικοί