Δήλωση Κληρονόμων στην Εφορία (Εγγύτεροι Συγγενείς)


Λήξη Υπηρεσίας
Λήξη Υπηρεσίας

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Εγγύτερων Πλησιέστερων Συγγενών Θανόντα


40 

ΑΦΜ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΘΑΝΩΝ: *
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Α: *
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Β:
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Γ:
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Δ:
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ: *
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: *
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ Η ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: *

Μάθε Περισσότερα


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Εγγύτερων Πλησιέστερων Συγγενών Θανόντα

Τα απαιτούμενα πεδία είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα σας ζητηθεί σε επικοινωνία μας, εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Η πληρωμή γίνεται μετά την αποστολή των εγγράφων στην Εφορία

Ο φάκελος σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικά