Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Εγγύτερων Πλησιέστερων Συγγενών Θανόντα


40 

Μάθε Περισσότερα


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Εγγύτερων Πλησιέστερων Συγγενών Θανόντα

Τα απαιτούμενα πεδία είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα σας ζητηθεί σε επικοινωνία μας, εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Η πληρωμή γίνεται μετά την αποστολή των εγγράφων στην Εφορία

Ο φάκελος σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικά