Αναλαμβάνουμε την δήλωση Θανάτου και Κληρονόμων στις Εφορίες Αττικής


40 

ΑΦΜ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Α + ΕΠΩΝΥΜΟ: *
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Β + ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Γ + ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Δ + ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ: *
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: *
Έκδοση Πιστοποιητικού Μη ή Δημοσίευσης Διαθήκης:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: *
username taxis Θανόντα (Προαιρετικό):
password taxis Θανόντα (Προαιρετικό):
ΕΦΟΡΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ: