Δήλωση Θανάτου-Κληρονόμων Εφορία


Αναλαμβάνουμε την δήλωση Θανάτου και Κληρονόμων στις Εφορίες Αττικής


40 

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ: *
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: *
ΑΦΜ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
ΑΦΜ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: *
Έκδοση Πιστοποιητικού Μη ή Δημοσίευσης Διαθήκης: *
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ:
username taxis Αιτούντα:
password taxis Αιτούντα: