Πλήρη λογιστική υποστήριξη δικηγόρων.Έκδοση και ταυτόχρονη διαβίβαση τιμολογίων από εμάς


40 

Μάθε Περισσότερα


Προσφέρουμε

-Έκδοση Τιμολογίων από εμάς 

-Απευθείας διαβίβαση στο myDATA

-Καταχώρηση αριθμού MARK

-Αποστολή Τιμολογίου στον πελάτη σας

-Χαρακτηρισμός Εσόδου

-Τήρηση λογιστικών βιβλίων

-Ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων

-Φορολογικές υπηρεσίες