Σύνδεση ΑΜΚΑ με ΑΦΜ (Διαδικασία)

1 λεπτά ανάγνωσης

Οι φορολογούμενοι ειδικά αυτοί που βγάζουν για πρώτη φορά ΑΦΜ θα πρέπει να ακολουθήσουν μία διαδικασία για να συνδέσουν τον ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που δεν γίνει η εργασία αυτή θα υπάρχει πρόβλημα στα κοινωνικά επιδόματα

´Εκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στην Εφορία που ανήκετε
Με το έντυπο αυτό ή την ταυτότητά σας θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

Ζητάτε σύνδεση ΑΜΚΑ με ΑΦΜ και ολοκληρώνετε την διαδικασία