1 λεπτά ανάγνωσης
Πως εκτυπώνουμε την έναρξη επιχείρησης στο taxis

Αναλυτικά βήμα βήμα η εκτύπωση έναρξης επιχείρησης από το taxis

ΕΙΣΟΔΟΣ

Επιλέγουμε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TAXISNET όπως βλέπουμε στην εικόνα

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


Επιλέγουμε στοιχεία μητρώου επιχείρησης όπως στην παρακάτω εικόνα


Και εκτυπώνουμε ή αποθηκεύουμε το αρχείο