1 λεπτά ανάγνωσης
Πως βλέπουμε το αποτέλεσμα του rapidtest στον gov.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΑΧΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στην συνέχεια Επιλέξτε για ποιον θέλετε να εκδώσετε τη βεβαίωση

Για εμένα

Για το παιδί μου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ Η ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ RAPIDTEST