1 λεπτά ανάγνωσης
Οδηγίες για Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικών Ειρηνοδικείων

Κατεβάστε το αρχείο με τις Οδηγίες 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και να ζητήσετε να εκδώσουμε εμείς το πιστοποιητικό για εσάς
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Περιεχόμενα 

1. Δημιουργία Νέας Ηλεκτρονικής Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού από Πρωτοδικείο - Εφετείο...................................................................................................................................... 

2 2. Αναζήτηση πορείας αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού ...................................................... 

11 3. Παραλαβή Πιστοποιητικού ................................................................................................. 

13 4. Δημιουργία Νέας Ηλεκτρονικής Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού από Ειρηνοδικείο ..... 

14 4.1 Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ..................... 

18 4.2 Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ........................... 

21 4.3 Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού ΑΝΑΚΟΠΩΝ.................................... 

24 4.4 Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού ΔΙΑΘΗΚΩΝ...................................... 

27 4.5 Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ............................... 

30 4.6 Αναζήτηση πορείας αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού ................................................ 

34 4.7 Παραλαβή Πιστοποιητικού........................................................................................... 

36 5. Επικοινωνία με Δικαστικά Καταστήματα............................................................................ 

37 5.1 Ειρηνοδικεία.................................................................................................................. 37 5.2 Πρωτοδικεία.................................................................................................................. 40 5.3 Εφετεία.......................................................................................................................... 41