1 λεπτά ανάγνωσης
Οδηγίες για την υποβολή Φορολογικής Δήλωσης 2020

Αρχείο pdf από την Α.Α.Δ.Ε. με τον πλήρη οδηγό υποβολής φορολογικής δήλωσης 2020

Κατεβάστε το αρχείο
fefp_2020_15_04_20.pdf

Η υποβολή Φορολογικής Δήλωσης συνιστάται να υποβάλετε από επαγγελματίες λογιστές για την αποφυγή λαθών

Το γραφείο μας έχει δημιουργήσει ένα πλήρες ηλεκτρονικό περιβάλλον για την σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εξ΄αποστάσεως την δεδομένη περίοδο που διανύουμε.Δείτε παρακάτω τις υπηρεσίες μας