1 λεπτά ανάγνωσης
Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας TAXIS.Διαδικασία

Για την υποβολή Φορολογικής δήλωσης απαιτείται η επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Δείτε αναλυτικά την διαδικασία

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TAXISΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EMAIL ΣΥΜΠΛΗΡΩΕΝΕΤΕ ΤΟ EMAIL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΗΡΘΕ ΣΤΟ EMAIL
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ


ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ