1 λεπτά ανάγνωσης
Επίδομα Μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.Δικαιολογητικά και η διαδικασία

Το πρώτο βήμα είναι να μπούμε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να κάνουμε σύνδεση με τους προσωπικούς μας κωδικούς taxis και ΑΜΚΑ

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση
  • βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας
  • βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο), (Υπόδειγμα 2ο-Τεκμαιρόμενη Μητέρα)
  • αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος (εναλλακτικά ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθενείας του τ. ΙΚΑ, εάν υπάρχει)
  • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο η δικαιούχος μητέρα είναι πρώτη δικαιούχος, ώστε να φαίνεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Αυτό το δικαιολογητικό επισυνάπτεται ή προσκομίζεται μόνο εάν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του Οργανισμού ή εάν έχει αλλάξει
  • άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών

Τα δικαιολογητικά αυτά τα ανεβάζετε στην επισύναψη εγγράφων όπως θα δείτε παρακάτω

ΣΥΝΔΕΣΗ (Δείτε την παρακάτω εικόνα)
Στην συνέχεια επιλέγουμε στο μενού δεξιά ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Έπειτα επιλέγουμε ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (βλέπε παρακάτω εικόνα)


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΑΕΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ - ΛΟΧΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Ημερομηνία που σας κατέθεσε ο ΕΦΚΑ τα χρήματα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ (βάζουμε την ημερομηνία που λήγει η λοχεία ή η μεταφορά κυοφορίας αν υπάρχει (όπως φαίνεται στην βεβαίωση που σας έδωσε ο ΕΦΚΑ για τον ΟΑΕΔ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ