1 λεπτά ανάγνωσης
Επίδομα Ασθενείας ηλεκτρονικά από τον εργαζόμενο και εργοδότη (Διαδικασία)

Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ για το χρήστη Ασφαλισμένο του e-ΕΦΚΑ

 


Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ για το χρήστη Εργοδότη