1 λεπτά ανάγνωσης
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τα έντυπα προς συμπλήρωση ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ για εγγραφή ή διαγραφή στα μητρώα του

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ.pdf

ΥΠΕΥΘΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΓΡΑΦΗΣ ΟΑΕΕ ΕΦΚΑ.pdf