1 λεπτά ανάγνωσης
Οδηγίες Έκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 

1ο ΒΗΜΑ-->https://www.efka.gov.gr/el

2ο ΒΗΜΑ-->ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους

3ο ΒΗΜΑ-->Ατομικός Λογαριασμός --Ασφάλισης Μισθωτών

4ο ΒΗΜΑ-->Συνέχεια στο taxisnet.gr (Συμπληρώνουμε τους κωδικούς πρόσβασης και πατάμε είσοδο και έπειτα εξουσιοδότηση)

5ο ΒΗΜΑ-->Συμπληρώνουμε τον ΑΜΚΑ μας και πατάμε είσοδο)

6ο ΒΗΜΑ-->Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση του λογαριασμού σας.

7ο ΒΗΜΑ-->Επιλέγουμε το έτος από 2002 έως Δεκέμβριος 2020 και πατάμε ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

8ο ΒΗΜΑ-->ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ