ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1 λεπτά ανάγνωσης

Πατάμε εδώ για να συνδεθούμε με το σχετικό τμήμα της ΑΑΔΕ

Πατάμε ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συμπληρώνουμε τους κωδικούς μας και πατάμε ΟΚ

Επιλέγουμε τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος

Επιλέγουμε και τον λόγο έκδοσης της βεβαίωσης 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Και πατάμε ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

Εκτυπώνουμε την βεβαίωση για νόμιμη χρήση