1 λεπτά ανάγνωσης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΠΩΣ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ)

Δείτε πως μπορείτε να βρείτε τον αριθμό ταμειακής ώστε να γνωρίζετε αν θα πρέπει να αλλαχτεί λόγω των νέων δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων

Ο πρώτος τρόπος και γρήγορος είναι να έχετε ένα απόκομμα Ζ ημερήσιου δελτίου και να δείτε εκεί τον αριθμό,Συνήθως είναι ένας αριθμός που ξεκινάει ή από 2 Ελληνικά γράμματα η 3 Λατινικά.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω taxis

Συνδέεστε στο taxis και μετά στην επιλογή εφαρμογές επιλέγετε

ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ και θα σας εμφανίσει όλες τις ενεργές ταμειακές μηχανές και μη