1 λεπτά ανάγνωσης

Δείτε πως μπορείτε να βρείτε τον αριθμό ταμειακής ώστε να γνωρίζετε αν θα πρέπει να αλλαχτεί λόγω των νέων δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων

Ο πρώτος τρόπος και γρήγορος είναι να έχετε ένα απόκομμα Ζ ημερήσιου δελτίου και να δείτε εκεί τον αριθμό,Συνήθως είναι ένας αριθμός που ξεκινάει ή από 2 Ελληνικά γράμματα η 3 Λατινικά.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω taxis

Συνδέεστε στο taxis και μετά στην επιλογή εφαρμογές επιλέγετε

ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ και θα σας εμφανίσει όλες τις ενεργές ταμειακές μηχανές και μη