1 λεπτά ανάγνωσης
Αποδοχή μισθωτηρίου στο taxis. (Διαδικασία)

Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση μισθωτηρίου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποδεχτεί η να μην αποδεχτεί το μισθωτήριο


Ακολουθεί η διαδικασία αποδοχής μισθωτηρίου από τον μισθωτή

Εισέρχεστε στο taxisnet (ΑΑΔΕ) εδώ

Υπηρεσίες προς πολίτες και στην συνέχεια επιλέγετε ΕΙΣΟΔΗΜΑ-->ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και συμπληρώνετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxis

Στην επόμενη Οθόνη πατάτε το μπλε κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ και σας εμφανίζει τα μισθωτήρια

Στην κατηγορία Αποδοχή επιλέγεται τον μεγεθυντικό φακό και πατάτε αποδοχή ΝΑΙ/ΟΧΙ